Seguro do fogar básico

Este tipo de seguro ten unha das garantías máis elementais das compañías de seguro do fogar. Este seguro adoita ser requerido para adquirir unha hipoteca. A cobertura básica abrangue:

  • Incendio, caída dun raio ou explosión

  • Fenómenos atmosféricos

  • Danos por auga

  • Roubos

  • Responsabilidade civil e defensa xurídica

  • Danos eléctricos