Obtén o teu seguro do
fogar dende

1,00 €

©segurodofogar.com 2024.
Todos os dereitos reservados.

1
2
3
4

És propietario da casa?

Si, son o propietario da casa
Si, son o propietario da casa pero está alugada
Non, son o inquilino da casa

Preguntas frecuentes

Tes algunhas dúbidas? Lee as nosas preguntas frecuentes ou ponche en contacto cos nosos asesores para obter axuda

Cales son as coberturas básicas do seguro do fogar?

Que facer en caso de sinistro?

Cubre o seguro do fogar obxectos de valor como xoias ou arte?

É obrigatorio ter un seguro do fogar en España?

Pódese cambiar de compañía de seguro do fogar facilmente?