Seguro do fogar ampliado

É un seguro do fogar máis integral en comparación co plan básico. A gran vantaxe é a cobertura de obxectos de valor, danos accidentais e responsabilidade civil ampliada.

As coberturas que ofrece a responsabilidade civil ampliada, non só priorizan as actividades realizadas no lugar de residencia, senón tamén inclúen moitas das que se fan fóra da vivenda.